Geleceğe Gülümseyen Kurs Merkezi

Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla Sevinç Kurs Merkezi, öğrencilerin potansiyelini başarıya dönüştürmeyi ve onları hedeflerine ulaştırmayı amaçlamaktadır.

40 yıla yaklaşan başarı geleneğiyle Sevinç Kurs, nitelikli eğitim kadrosu, kaliteli ve teknolojiyle bütünleşmiş eğitim anlayışıyla gücünü deneyimlerinden ve istikrarlı başarılarından almaktadır.

 • Sevinç Öz Geçmiş ve Öz Gelecek

 • Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı

 • Hibrit Yayınlar

 • Yapay Zekâ Destekli Ölçme Değerlendirme

 • Hibrit Mentör

 • Sevinç Başarı Atölyesi

 • Sevinç Portal

 • Sevinç Rehber

 • Sevinç Kariyer Merkezi

 • Sevinç Kamp

 • Sevinç Sınav Atölyesi

 • Sevinç Hızlı Okuma

 • Sevinç Kafe

 • Sevinç Refresh

 • Sevinç Kütüphane

Yapay Zeka Destekli
Ölçme ve Değerlendirmeler

Ölçümler sonucunda alınan “Soru Analiz ve Frekans Raporu” ile sınıf içerisinde çalışmalar düzenlenir.

“Sınav Sonuç Belgesi” ile öğrenci bireysel olarak değerlendirilir.

“Konu Analizleri” ile öğrencinin zayıf olduğu konular tespit edilerek, ihtiyacına uygun çalışmalara yönlendirilir.

Kazandırılan bilgiyi doğru şekilde ölçmek, bu ölçümü uygun yöntemlerle değerlendirmek gereklidir. Öğrenciyi doğru çalışmalara yönlendirmek ve başarısını takip edebilmek adına ölçme ve değerlendirmeler son derece önemlidir.

Akademik Lider

Akademik Lider, öğrencilerin sınıf içerisindeki eğitim süreçlerini yöneterek öğrencilerin akademik gelişimlerini takip eder. Gerekli durumları tespit ederek destek sağlar.

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sürdürmek için rehberlik yaparak Smart Mentör ile iş birliği içinde çalışır.

Smart Mentör

Smart Mentör, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz ederek her öğrenci için kişiselleştirilmiş bir çalışma programı oluşturur.

Öğrencilere bireysel hedefler ve öğrenme stratejileri sunar. Bu sayede öğrencilerin akademik başarılarını ve ilerlemelerini takip eder.

Aynı zamanda Akademik Lider ile iş birliği içinde çalışarak, öğrencilere verimli ve etkili bir öğrenme deneyimi sunar.

SEVİNÇ
BAŞARI
ATÖLYESİ

 • Etkin bir etüt programı olan Sevinç Başarı Atölyesi, öğrencilere özelleştirilmiş ve etkili bir öğrenme deneyimi sunarak akademik başarılarını artırmalarına katkı sağlar.
 • Sevinç Başarı Atölyesi’ni, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme hızlarına göre tasarladığımız bireyselleştirilmiş çalışmalar ve grup çalışmaları olmak üzere iki ana kategori altında uyguluyoruz.

Bireysel Atölyeler


REP

YAZDA

SEVİNÇ ACİL

grup Atölyeleri


Okul Çalışma Yazılı Destek Atölyeleri

Haftalık Çalışma Atölyeleri

Ek Çalışmalar

 

Sevinç Portal


Sevinç Eğitim Kurumları’nın kendi yazılımı olan ve eğitim paydaşlarının tümü tarafından (kurucu, eğitim yöneticisi, idari personel, öğretmen, öğrenci, veli) aktif olarak kullanılan bir eğitim yönetim sistemidir.

Sevinç Portal ile Sevinç Yayınlarının dijital içerikleri, karekodlu kitapları, konu anlatımları, soru çözüm videoları ve tüm eğitim içerikleri hızlı erişim imkanı ile öğrencilere sunulur.

SEVİNÇ REHBER

Sevinç Kurs Merkezinde Rehberlik Hizmetleri, öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları kapsar. Bu çalışmalar, ergenlik dönemi özelliklerini dikkate alarak bireyin kendini ve çevresini tanımasını, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini destekler. Gerçekçi, somut planlar yapmasına yardımcı olur. Sevinç Kurs Rehberlik Birimi, günümüz modern eğitim anlayışıyla öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini hedefler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile öğrencilere istedikleri koşulsuz kabul ile dinlenilir, gizlilik ve kişilik haklarına saygı gösterilir. Amacımız, öğrencilerimizin her mekân ve zamanda doğru kararlar verebilen, bütüncül bakış açısına sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, sosyal, duygusal ve kariyer gelişimini en üst seviyede taşıyabilen bireyler olmaları yolunda desteklemektir.

Öğrenciye Rehber

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirilir. Güçlü yanlar desteklenir. Öğrencilerin kendileriyle barışık, sorgulayan,ruhen sağlıklı, mutlu, karar alabilen bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak hem bilişsel hem de duygusal alanda desteklenmeleri gereken yönlerini belirlemek adına ölçek, test ve envanterler kullanılır.

Bireysel görüşmeler, öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmalarıyla gerçekleşir. Ayrıca velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimler de Rehberlik Birimi tarafından değerlendirilir.


Veliye Rehber

Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin talepleri doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.


Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Her ay, öğrencilerin davranış ve sosyal becerilerinin gelişimini sağlamak, başarılarını takip etmek ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri düzenlenir. “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma”, “Plan Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme”, “Öğrenme Engellerini Aşma” ve “Mesleki Rehberlik” kapsamında çalışmalar yapılır.


Rehberlik Yayınları

Rehberlik yayınları, yıl boyunca belirlenen hedef başlıkları doğrultusunda veli ve/veya öğrencileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanır. Her ay yayınlanan “Rehberlik Yayınları” adlı içerikler, basılı ve dijital olarak paylaşılır. Gerekli bilgilendirmeler ise sosyal medya postlarıyla iletilir.


Seminerler

Yıl boyunca öğrencilere ve/veya velilere yönelik ihtiyaç ve isteklere göre etkinlikler gerçekleştirilir. Bu etkinlikler, Rehberlik Birimi veya konuyla ilgili uzman akademisyenler tarafından tek oturum veya birkaç oturum seminerleri şeklinde gerçekleştirilir.

| Sevinç Kariyer Merkezi

Başarı Pusulam

Bu proje ile Rehberlik derslerinde öğrencilerimizin akademik, sosyal-duygusal başarılarına ulaşmaları için yol arkadaşlığı etmek amaçlanır.

S’talks Business

Bu proje ile Rehberlik derslerinde öğrencilerimizin akademik, sosyal-duygusal başarılarına ulaşmaları için yol arkadaşlığı etmek amaçlanır.

5N1K Sorgulama Atölyesi

Sorgulamanın üst düzeyde olduğu 5N1K Atölyesi ile kısa film okumaları, metin yorumlama çalışmaları, sınav hazırlığındaki öğrencilerin yeni nesil sorulara hızlı ve kolay bir şekilde yanıt vermelerini destekler. Rehberlik Koordinatörü tarafından üretilecek özgün içerikler her ayın son haftası Rehber öğretmenlere gönderilir. Ekim ayından Mayıs ayına kadar her ay rutin bir şekilde gerçekleşir.

Sevinç Kamp

LGS ve YKS hazırlık süreçlerini; ön hazırlık kampları, tekrar kampları ve yoğun deneme kampları ile destekliyoruz. Kamp süresince yoğun deneme sınavları, motivasyon seminerleri ve soru çözüm saatleri uygulayarak, öğrencilerimizi akademik ve mental olarak sınava hazırlıyoruz.

Sevinç Başarı Kampı LGS Serisi

• LGS Başlangıç Kampı (7. sınıf)
• LGS Sonbahar Tekrar Kampı
• LGS Kış Tekrar Kampı
• LGS İlkbahar Tekrar Kampı
• LGS Fokus Kampı

Hızlandırma Programları

• 8, 11 ve 12. sınıflar – Sene Başı Hızlandırma Programları
• 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar- Sene Başı Oryantasyon Programları
• Ara Tatil ve Yarıyıl tatili Hızlandırma Programları

Sevinç Başarı Kampı YKS Serisi

• TYT Kampı (11. sınıf)
• YKS’ye Çeyrek Kala Kampı
• YKS Fokus Kampı

Sevinç Sınav Atölyesi Üyeliği

 

Öğrenciler, Sevinç Sınav Atölyesine üye olarak farklı yayın seçenekleriyle kendilerini deneyebilir ve sınavlara daha etkili bir şekilde hazırlanabilir. Bu özel hizmet, yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme programıyla her ay deneme sınavlarında eksik oldukları kazanımlarını belirleyerek eksikliklerini giderme fırsatı sunar. Sevinç Sınav Atölyesi üyeliği, öğrencilere kişiselleştirilmiş soru kitapçıkları sağlayarak her ay eksik kazanımlarını içeren çalışmalar yapmalarını sağlar. Bu şekilde, öğrenciler sınavlara hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanarak başarılarını artırabilir ve hedeflerine ulaşabilirler.

HAYALLERİN İÇİN
SEVİNÇ KURS

Sevinç Kurs Merkezi Kataloğu

Kataloğu Görüntüle